Ομίχλη, τρόμος και σιωπή

by Αλέξανδρος Κώτσης 18 Φεβρουαρίου 2016